Proposta

Aquest  document adjunt s’ha elaborat en nou sessions per part de l’AExRC, dialogat amb representants de partits de les esquerres sobiranistes de Catalunya: Procés Constituent, MES, Avancem, SCiL, EUiA, ICV, Podem (observador), CUP, ERC, BComú (observador).

El diàleg s’encetà l’abril de 2016 i finalitzà el desembre del mateix anys. Es presentà el 12 de febrer de 2017.

Propostes per al diàleg i l’acció conjunta de les forces polítiques d’esquerres sobiranistes

Atesa la transcendència dels moments que vivim, l’Acord d’Esquerres per la República Catalana (AExRC) considera necessari que les forces polítiques d’esquerres sobiranistes, que representen una majoria ciutadana, conflueixin tant com sigui possible en la seva acció política, de manera que se’n garanteixi la incidència i lideratge, així com el suport d’una àmplia base social. A tal efecte, AExRC presenta els punts següents com a possibles elements de diàleg i coincidència.

(A) ELS PRINCIPIS

 1. Cal una acció política específica adreçada al lliure, ple i efectiu exercici de la sobirania del poble català i del seu dret a decidir sobre el seu futur polític, social, econòmic i cultural.
 2. L’exercici d’aquesta sobirania suposa fer realitat l’empoderament de la ciutadania, que la faci sentir plenament responsable i partícip del seu futur, en un context europeu de retrocés del poder popular front a altres poders fàctics (troika, mercats financers,…).
 3. Alhora, cal abordar una profunda regeneració democràtica, combatent sense pal·liatius tota mena de corrupció i instaurant una transparència total en la presa de decisions i en el retiment de comptes.
 4. És un pas imprescindible per a restablir la confiança en unes institucions on la ciutadania se senti representada i que implementin la voluntat popular.
 5. Els principis anteriors s’emmarquen en els més generals de defensa de l’equitat, del bé comú i dels drets individuals i col·lectius, especialment necessària en moments de creixent desigualtat social i de retrocessos en aquests drets.

(B) ELS OBJECTIUS

 1. Com a objectiu general, aspirem a un país basat en el coneixement i en els valorsd’equitat, llibertat, feminisme, solidaritat, laïcitat, tolerància…
 2. Aspirem, doncs, a alinear-nos amb les tendències més democràtiques i socials a Europa
 3. Com a millor via a aquests efectes, constituir una República Catalana plenament sobirana, si aquesta és la voluntat majoritària del poble català.
 4. Aquesta via comporta de fet la ruptura democràtica global del règim de la Constitució del 78.
 5. Igualment suposa un pas cap a l’Europa dels pobles, trencant tabús de manera que el dret a decidir de la ciutadania inclogui també la seva definició territorial.

(C) EL PROCÉS

 1. Convé, doncs, desenvolupar un debat constituent participatiu sobre el model de país que volem, analitzant els diferents àmbits i sectors.
 2. En particular, desenvolupar un procés constituent català, no subsidiari ni subordinat, que ens dugui a disposar d’una proposta de Constitució per a aquesta República Catalana, que se sotmetria a referèndum de la ciutadania.
 3. Igualment, cal empènyer de forma decidida i activa, des de la ciutadania i des de les institucions, la celebració  a Catalunya d’un referèndum sobre la seva independènciaamb caràcter vinculant (i previ al referèndum constitucional del punt anterior), estant obert a acordar-lo amb les institucions espanyoles, tal com han aprovat la majoria de les forces polítiques del Parlament.
 4. Aquest referèndum sobre la independència se celebraria en qualsevol cas amb garanties i condicions democràtiques, per tal que pugui obtenir un ampli suport social i reconeixements internacionals.
 5. Aquest procés català podria afavorir un eventual procés constituent espanyol, del qual seria solidari, però no supeditat i amb els seus ritmes propis.

(D) LES ACCIONS

 1. Cal palesar que l’avenç cap a la República Catalana obriria expectatives, tant per al desenvolupament social i econòmic a mitjà termini, com  per abordar els problemes immediats i quotidians de la ciutadania (transports, sanitat, educació, cultura, ambiental…) i per lluitar contra les desigualtats en el nostre país.
 2. En aquest sentit, i amb caràcter d’urgència, cal establir mesures concretes adreçades a corregir les greus conseqüències que la recent crisi econòmica ha tingut sobre bona part de la nostra població.
 3. D’altra banda, cal exercir quan calgui actes de sobirania per fer efectius els punts anteriors i en general per palesar que la legitimitat a Catalunya rau en la voluntat de la seva ciutadania, expressada bé directament, bé a través dels seus representants.