Dossier 8. Àmbit: Comunicació

ÀMBIT: COMUNICACIÓ

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ QUE NECESSITEM A CATALUNYA

Assolir la sobirania sobre l’espai català de comunicació. Sobirania sobre l’espai radioelèctric, audiovisual, Internet i xarxes socials. Poder aplicar política digitals de comunicació pròpies.

Crear una Autoritat Catalana de Comunicació seguint el model de la DECOM britànica. Participar a la International Telecomunications Union (ITU) l’organisme internacional executiu en polítiques d’espectre.

Implementar novament la taxa audiovisual anul·lada pel Tribunal Constitucional.

Reciprocitat d’emissores de  ràdio i televisió en tots els territoris de parla catalana.

Potenciar amb un finançament adequat els mitjans públics catalans. El finançament a mitjans privats només si potencien la funció informativa i la llengua pròpia.

Cal en els àmbits de decisió audiovisual europeus. Incidir a nivell internacional per aconseguir un marc legal basat en la combinació de mercat i regulació mínima necessària A Internet és necessari que els continguts en català apareguin com a primeres opcions per als usuaris connectats a Catalunya en totes les interfícies o plataformes de distribució.

Obligar a complir la directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual (DSCAV) en les plataformes en streamingsobre serveis i publicitat. Adoptar mesures reguladores com la Llei Facebook a Alemanya, sobre la difusió de continguts il·legals a les xarxes.

Actualitzar els actuals sistemes de copyright i crear un marc legal per protegir-lo.

AUDIOVISUAL I INTERNET A CATALUNYA

En l’aportació de fons públics a la CCMA cal arribar als 50€ per persona i any que és la mitjana d’aportació a les ràdios i televisions públiques en els països de la Unió Europea d’ entre 5 i 10 milions d’habitants.

Adaptar els mitjans públics a la diversificació de les plataformes i als nous hàbits de consum.

Els criteris professionals han d’imperar per damunt dels partits en la CCMA.

Crear un marc efectiu de finançament de la producció audiovisual, teatral i musical en català.

Necessitem una oferta de continguts audiovisuals sota demanda, inspirada en models comBrit Box.

L’audiovisual ha de seguir essent un instrument important de normalització lingüística. Fixar-se com a objectiu prioritari aconseguir la presència del català en les plataformes de TV de pagament.

TV i ràdios locals. Un nou mapa de demarcacions que respecti la singularitat de cada territori i fomentar les iniciatives en streaming i a la carta.

EMISSORS I PERIODISTES

Eliminació de la precarietat en l’exercici professional del periodisme s’ha de fixar com un objectiu prioritari. Frenar la conseqüent degradació en els procediments de treball.

La Generalitat de Catalunya ha d’assumir i recomanar a totes les administracions catalanes que respectin el Manual de Bones Pràctiques en la contractació de periodistes per als seus Gabinets.

Tenir com a objectiu la paritat de gènere en l’exercici professional del periodisme.

Protegir i potenciar els mitjans locals i tots els mitjans de proximitat.

Adaptar el contingut dels estudis de comunicació amb el desenvolupament tecnològic. Les Facultats públiques han d’estar dotades econòmicament perquè els permeti fer un ensenyament actualitzat.

RECEPTORS I CONTINGUTS

Fomentar la pluralitat dels continguts periodístics corregint el paper de garants i defensors del pensament neoliberal que han adoptat la majoria dels grans mitjans. Denunciar la creació sistemàtica per part de molts mitjans de marcs mentals contra diferents sectors de la societat.

Potenciar iniciatives i plataformes d’autoregulació com el Defensor del Públic o els Consells Professionals amb l’objectiu de fomentar una Deontologiadel compromís social i de foment dels seus valors. –

Denunciar els mitjans que han aparegut només per fer propaganda política utilitzant les tècniques i les rutines periodístiques.

Renovar l’actual regulació dels espais d’informació electoral. Mantenint el principi de proporcionalitat, la resta de decisions ha de ser responsabilitat dels professionals. Obligatòria pels mitjans públics i pels privats.

Regular la publicitat hiperpersonalitzada, sigui política o comercial feta a partir de l’explotació de les Big data per part d’Intel·ligència Artificial. El lector ha de poder distingir sense dubtes entre informació i publicitat.

Actuar contra la concentració de poder i capital en poques persones i corporacions que s’està produint a Internet Actuar contra les pràctiques d’obtenir beneficis amb les dades dels usuaris, i també contra la pràctica d’eludir pagament d’impostos.

Garantir la protecció de menors i altres col·lectius de risc en els nous entorns tecnològics. Dret a la privacitat i a la protecció de les dades personals i dret a l’oblit.

Actualitzar a fons les implicacions dels algoritmes quehan de ser auditables de forma neutral i en benefici dels receptors.

Prendre mesures per lluitar contra les notícies falses (fakenews).

Revisió professional permanent dels comentaris a les webs informatives que eviti la violència, la discriminació i els comentaris d’odi i el periodisme groc que actualment es poden difondre amb força impunitat.

És urgent combatre l’actual esquerda digital que discrimina entre ciutadans de primera i de segona per raons d’edat, per causes econòmiques o pel lloc de residència.